SKRSS

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych
"Konstytucyjny przedstawiciel obywateli w sądzie, gwarantem sprawiedliwości”
Przejdź do treści

Menu główne:Pełna treść statutu

Art. 6 Statutu KRSS

1. Celem statutowym Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych jest:
1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawa,
2) umacnianie niezależności sądów i niezawisłości ławników oraz troszczenie się o ich prestiż,
3) dążenie do ustawowej zmiany nazwy „ławnik” na „sędzia społeczny”,
4) reprezentowanie prawnych i obywatelskich interesów środowiska ławników,
5) dążenie do umocnienia obywatelskiej roli ławnika w sądach polskich,
6) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z celami KRSS,
7) kształtowanie opinii publicznej w zakresie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości,
8) dążenie do wpływu na odpowiedni dobór jakościowy kandydatów na ławników podczas postępowania wyborczego ławników,
9) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele KRSS.

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych
ul. Patli 19 16-400 Suwałki
NIP 844-235-32-02, KRS 0000513138, REGON 200863025
Telefon: +48 87 567 75 10, sedziaspoleczny@gmail.com
Konto nr: 76 1240 5891 1111 0010 5837 4312
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego